Kam se poděla naše schopnost vidět zázraky?

Celý můj život mě motivují činy i slova výjimečných lidí. Jejich moudrost i originalita, nevšednost a rebelství, které tento svět dělají pro lidi obyvatelným, mne nepřestávají překvapovat. A tak to, co mi sdělují, předávám dál. Ať ta slova a obrazy potěší Váš další den. Království Boží není místo v nebi, ale stav srdce. Není důležité jakého jsi vyznání. Chováš-li se jako člověk, je mi jedno z jakého důvodu.

Moonguard

8. listopadu 2008 v 22:25 | Diana |  Strážce

Neustálý boj o přežití posílil moji touhu po životě. D.


Co je Moonguard?
V překladu z angličtiny Ochránce luny.

Ve smyslu obsahu je Moonguard ochráncem snů, fantasie a křehkých citů a všech dalších nehmatatelných věcí, které jsou životně důležité pro člověka a proto je třeba je chránit. Můžete říci, že není třeba chránit Měsíc. Na to přece nemá žádný člověk, aby ochránil takový vesmírný kolos. Je třeba ale chránit Měsíc pro člověka. Vzpomeňte si, kdy naposledy jste se dívali na hvězdnou oblohu? Kdy naposledy Vám přejel mráz po zádech, když jste vyslechli příběh, který Vás tak zasáhl, že jste nemohli spát. Přestože si velmi dobře pamatuji ten pocit chvění, zdá se mi, že jej pociťuji méně a méně a vnímám, že na vině je nedostatek podnětů, které nás obklopují. Protože hnutí srdce není zboží na kterém by se dalo vydělat, se civilizace soustřeďuje směrem, kde naše pocity zkrátka nejsou na pořadu dne. Civilizace dokáže naplnit mysl po okraj reklamou a nudnými seriály, vnutit nám jednání, které ani není naše ale přestala nám nabízet hnutí srdce, protože to není lukrativní.
Fantasie? K čemu? Slyšela jsem mluvit jednoho psychologa, že když člověk má dostatek podnětů rozvíjet svoji fantasii, vytváří se tím více synapsí mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Což znamená (laicky řečeno), že příběhy rozvíjí abstraktní myšlení. K čemu je to dobré? Například k tomu, že se dokáže poučit z příběhu a stává se tak lepším člověkem. Pak může dojít k zvláštnímu jevu. Uslyší větu nebo píseň , to mu připomene příběh a tak mu ta věta nebo píseň způsobí silný pocit dojetí nebo radosti. Je obohacen aniž by získal něco hmotného. Takové cítění se člověku po čase začne odrážet v očích. Pohled takových lidí vás upoutá. Oni něco vyzařují.

Probouzení fantasie v lidech přináší mnoho dobrého. Probouzí v lidech schopnost myslet samostatně a vytvářet hodnoty. To je nutné pro přežití demokracie. A dalším významným přínosem fantasie je rozvoj vědy a techniky. Není sporu, že bez fantasie bychom doposud chodili pěšky nazí a lovili zvěř rukama.

Proč je třeba chránit city? Protože lidé jsou emocionální bytosti a jestliže je nějaký cit člověk nucen potlačit aniž by o něm alespoň promluvil, pociťuje bolest a mění se jeho chování. Mohou to být dokonce pocity uložené v našem podvědomí z dětství, které ani nevnímáme. Přesto ovlivňují naše chování a můžou ničit nás i lidi v našem okolí.

Je toho příliš, co by se k pojmům sny, fantasie a city dalo říci. Jsem přesvědčena, že rozvoj těchto tří hodnot vede k obohacení života lidí, k záchraně jejich vztahů a k míru, což je cílem Moonguardu. Toto vše se Vám pokusím předložit prostřednictvím těchto stránek. Moonguard má v úmyslu uskutečňovat akce, případně se spolupodílet na akcích, které budou naplňovat poslání těchto hodnot.
Kamenem, který Moonguard reprezentuje je křišťál, který je podle mytologie mimo jiné zkamenělým paprskem Měsíce.

Jestliže přečtete a pochopíte Malého prince, lépe porozumíte, co je Moonguard.

Jestliže jste dočetli až sem, děkuji za váš zájem, Diana Šlechtová

 


Aktuální články

Reklama


TOPlist