Kam se poděla naše schopnost vidět zázraky?

Celý můj život mě motivují činy i slova výjimečných lidí. Jejich moudrost i originalita, nevšednost a rebelství, které tento svět dělají pro lidi obyvatelným, mne nepřestávají překvapovat. A tak to, co mi sdělují, předávám dál. Ať ta slova a obrazy potěší Váš další den. Království Boží není místo v nebi, ale stav srdce. Není důležité jakého jsi vyznání. Chováš-li se jako člověk, je mi jedno z jakého důvodu.

Slova Talmudu

3. prosince 2008 v 22:30 | Diana |  Úvahy
       Šavua tov č.109

Vše, co Ti Bůh dělá, dělá z lásky k Tobě.

Každá nová výzva je krokem blíže k Bohu.

Konečná odměna vysoce převýší všechny ztráty.


Význam slova Lašon Hara:

Mluvit ve zlém o druhé osobě nebo šířit o ní řeči.
To znamená, že druhého nepovažujeme za tolik hodnotného, aby si zasloužil úctu,
jaká náleží každému člověku.
Je to podcenění, ponížení druhého.
Jako by říkal, že já jsem já a on je méně než já.

Je laciné pozvedat tímto způsobem vlastní sebevědomí.

Ten, kdo mluví LašonHara, jedná jako by byl soudcem.
Jedná stejně jako modlář, který si jen na základě vlastního úsudku vybírá, které božstvo bude uctívat.

Bůh takovému člověku řekne, že svět není dost velký, aby v něm mohli být oba. Bůh, i tento přehnaně sebevědomý člověk.

Rovněž cizoložství má stejný základ jako LašonHara. Protože cizoložník se domnívá, že jeho manželský partner je bezcenný a jakoby pro něj neexistoval.

A začátek procesu který může skončit vraždou, cizoložstvím či uctíváním model je podcenění hodnoty druhého.

 


Aktuální články

Reklama


TOPlist