Kam se poděla naše schopnost vidět zázraky?

Celý můj život mě motivují činy i slova výjimečných lidí. Jejich moudrost i originalita, nevšednost a rebelství, které tento svět dělají pro lidi obyvatelným, mne nepřestávají překvapovat. A tak to, co mi sdělují, předávám dál. Ať ta slova a obrazy potěší Váš další den. Království Boží není místo v nebi, ale stav srdce. Není důležité jakého jsi vyznání. Chováš-li se jako člověk, je mi jedno z jakého důvodu.

Žid znamená žít

16. července 2009 v 15:51 | Diana |  Úvahy

…Judaismus vyzařuje to, co se nedá popsat ani vyslovit, to, co cítíte, že vašemu srdci udává v náhlé a nečekané chvíli jiný rytmus a přitom vás to převyšuje a dotýká se všech bytostí okolo vás, věcí okolo vás i celého vesmíru...

mimo jiné to bývá i to, co říkají tři tečky za větou


... Žid znamená žít ...…Když mi brácha Marek poslal odkazy na několik klipů židovské hudby, přimělo mě to napsat k nim průvodní dopis o židech jak je vnímám.
Po životném studiu Židů jsem došla k několika poznatkům o tomuto v mnoha ohledech jedinečnému národu, který vyvádí svět z pasivity z různých důvodů.
V první řadě nepřestávám v židovských písních hledat podněty k nenávisti jak k muslimům tak ke křesťanům či k ostatnímu světu. Nikde jsem neslyšela ani nečetla slova typu "Arab je můj nepřítel. Je třeba muslima nebo křesťana zabít, tak jako se to zpívá a učí běžně v arabských školách (dobrý Žid je mrtvý Žid).
Co mě dojímá? Židem jednou jsi a ostatní jsou tvoji bratři. Nic nepodmiňuje tvoje náležení k tvým bratrům. Jako bratr pro ně máš hodnotu, která se nedá přeplatit a jsi nenahraditelný. Židé mají úctu ke všem lidem a svojí láskou k B-hu posilují svoji lásku k člověku. Neexistuje žádné hudry hudry typu: Když nás nebudeš poslouchat, tak Tě vyloučíme, potrestáme tě!!! Řád a harmonie Židů vychází z "CHCI", nikoliv z "MUSÍM" ne však formou demagogie!!! V souvislosti s tím je zároveň podpořena individualita osobnosti.
Krom toho Židé nikoho neobracejí na víru. Přijímají druhé jací jsou a na oplátku chtějí být též akceptováni. Když je vidíte stát u zdi nářků, jejich modlitby se ubírají ve prospěch celého světa. Neživí v sobě nenávist. A taková filosofie není bez odezvy. Mezi významné židy, kteří obohatili tento svět a dobromyslné modlitby jejich dávných předků ovlivnili jejich smýšlení od základu patří např.: Albert Einstein, Levi Straus, Izak Newton, , Jan Werich, John von Neumann, Ježíš Nazaretský aj. Pakliže jste nabyli přesvědčení, že se bez židovských výmyslů obejdete, pak zajisté nechte na hlavě. Ale sundejte džíny, přestaňte mlsat Pardubický perník a počítač na který právě zíráte darujte potřebným. A to nejsou zdaleka všechny vymoženosti židovských vynálezců, kterými se běžně obklopujeme. J
Jediné, co Židy nutí se odvrátit od gójů (nežidů) je to, že ti je chtějí měnit ke svému obrazu nebo obracet na svoji víru a nutí je kát se za věci, které nezpůsobili a omlouvat se za to, co nejsou. To způsobuje většinou nedostatečná znalost kultury, biologický determinismus, xenofobie.
Příklad: V evropských školách se učíme osobní zájmena: Já, Ty, On
V izraelských ješivách se učí židovské děti totéž, jenže obráceně: On, Ty, Já
Tato malá diference vede k diametrálnímu rozdílu v smýšlení, který prakticky ovlivňuje uvažování celého národa. V naší kultuře přemýšlíme tak, že nejdříve vnímám sám sebe, svůj prospěch, zájem, cíl,
potom tebe, a potom teprve to, co nás spojuje - společný cíl. Kdežto izraelské děti mají už na základní škole ve svém podvědomí, že nejdříve je to, co nás všechny převyšuje a zároveň spojuje - B-h - společnost, společný prospěch, , potom jsi Ty a nakonec já. Byť to zní na první dojem absurdně, jedině tak může zaznít chorál takový, jaký slyšíte z úst dětí. Izraelské děti vědí, že sám člověk máloco zmůže. A celý národ, kde jeden myslí na prospěch všech, je nepřemožitelný."
"To znamená, že kdyby měl člověk nevímco tajných zásluh, jestliže si je přitom vědom svého já, nebo když si o sobě dokonce myslí, že je světcem - pak jsou veškeré jeho posty a modlitby nazdařbůh. Je to člověk domýšlivý a na člověka takového B-h v milosti nepohlédne. Jiří Langer Devět bran
Když se podíváte pozorně na klipy izraelské hudby, působí na Vás jako puritánské, fanatické nebo upjaté? A srovnejte ji třeba s hudbou v českých zábavních podnicích.
Židovství vede také k osvobození od kolektivní viny k pocitu individuální odpovědnosti. Každý má svědomí a je zodpovědný za svoje jednání. A každý sám je také hodný úcty a respektu.
Přestože Izraelský zbrojní průmysl a vojenská disciplína nemá ve světě konkurenci, svět se nemusí obávat ze strany Izraele žádného ohrožení.
Proč je mezi Židy tolik učených lidí? Protože cílem jejich vzdělání je radost z poznání - na rozdíl od kultury, kdy cílem vzdělání bývá povětšinou touha po zisku nebo po společenském postavení. J Přestože sama mám výchovu křesťanskou, ctím židovství, které je praotcem všech náboženství
a
židy uznávám pro jejich B-ží národní příslušnost, pro jejich nezkrotnou úctu k životu a ke všemu živému a pro jejich jemnocit, chytrý humor a moudrost. Židovství vnímám s lehkou nadsázkou také jako manické vyšinutí smyslů neboli pozitivní devianství, které má podporu nejvyšších sil tohoto světa…
Nebo takto praví Hospodin zástupů: Po slávě poslal mne proti národům těm, kteříž zloupili vás; nebo kdož se dotýká vás, dotýká se zřítelnice oka mého.
Bible, Zachariáš 2.8.

Diana Šlechtová
 


Komentáře

1 Adolf Adolf | E-mail | Web | 21. října 2016 v 12:04 | Reagovat

Guten Tag. Máš napiču stránku. na pozadí logo nějákých čuáků. Seš pekná píča a děláš trapas židům. Tvůj rod měl Velký Áďa vypálit.
Měj se blblě. čus
Heil Hitler

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama


TOPlist